+65 vedtægter

Vedtægter for +65 Onsdagsherrer

§ 1. Klubbens navn er + 65 Onsdagsherrer Kalø Golf Club.

§ 2. Klubbens formål er at arbejde på at give alle mænd på + 65 år mulighed for at udøve golfspillet med ligesindet og udbygge det sociale sammenhold. Xl – gæster er velkommen.

§ 3. Der spilles i to rækker A og B. Bestyrelsen fastsætter hvor handicappet skiller rækkerne, hvilket er afhængig af de deltagendes spillers handicap, så der hver gang bliver ca. lige mange spillere i hver række.

§ 4. Vi spiller hver onsdag formiddag, mødetid senest kl. 8.30, med gunstart kl. 9.00.

§ 5. Scorekortene skal være afleveret kl. 8.30, da de anvendes til lodtrækning, således at man spiller med forskellige hver gang.

§ 6. Prisen for medlemskabet er 20 kr. pr. spillerunde, alle beløbene går til præmier, der anvendes i cafeen eller shoppen.

§ 7. Der er generalforsamling onsdag i uge 41 (oktober), som er den sidste spilledag i året med præmier. Herefter spilles efter individuelle tilmeldinger på GOLFBOX.

§ 8, Bestyrelsen er på 5 medlemmer og vælges for 2 år af gangen. I henhold til generalforsamlingens dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen beretning.
  3. Fastsættelse af match-fee.
  4. Behandling af indkomne forslag, 2 uger før generelforsamling.
  5. Valg af formand for 2 år. Formandsvalg i lige årstal.
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. I henhold til § 8.
  7.  Eventuelt.
  8. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen henholdsvis i lige og ulige årstal.

Genvalg til formandspost og bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

Formanden tegner + 65 Onsdagsherrer over for KGCs bestyrelse.

Vedtaget 4. april 2018.

§ 7. Ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 30. oktober 2019.

Scroll to Top