Senior bestyrelse

Seniorklubbens bestyrelse

Kontakt til klubben: seniorgolf@seniorgolfkaloe.dk

Formand

Knud Andersen

Næstformand

Jørgen Stampe-Møller

Kasserer

Jens Chr. Petersen

Bestyrelsesmedlem

Peter Andresen

Sekretær

Erik Frank Jensen

Suppleant

Ole Christensen

Suppleant

Birger Moss

Revisor

Carsten Skivild

Revisorsuppleant

Bente Krogh

Scroll to Top